Preskocit navigáciu

Výcvik v použití neletálnych zbraní a prostriedkov


Výcvik v použití neletálnych zbraní a prostriedkov

V dňoch 8. – 12. júna 2015 sa uskutočnil výcvik v použití neletálnych zbraní a prostriedkov v priestoroch Vojenskej akadémie vo Vyškove za podpory Odbornej školy Vojenskej polície ČR. Inštruktormi boli príslušníci US MARINE z leteckej základne z Rumunska, ktorí poskytujú výcvik v tejto oblasti nielen pre svojich príslušníkov, ale aj pre ostatných partnerov NATO.
Hlavnou myšlienkou bolo rozšírenie pohľadu a možností pôsobenia príslušníkov vojenskej polície pri napĺňaní úloh súvisiacich s dodržiavaním poriadku, ochrany a obrany objektov dôležitého významu, ako aj pri plnení operačných úloh v operáciách MKM (medzinárodného krízového manažmentu). Cieľom je výraznejšie diferencovať eskaláciu použitia sily. Je dôležité uvedomiť si, že zavedením a používaním neletálnych zbraní a prostriedkov sa nijako neobmedzí ani nezruší použitie letálnych prostriedkov (zbraní). Aplikácia neletálnych zbraní a prostriedkov vypĺňa tzv. priestor medzi verbálnymi pokynmi (výzvou) a použitím letálnych zbraní s fatálnym dôsledkom pre útočníka.
Pozitívnym prvkom aplikácie neletálnych zbraní, na rozdiel od priameho použitia smrtiacej sily je fakt, že pri ich použití nedochádza k eskalácii napätia medzi nespokojnou populáciou a koaličnými jednotkami. Taktiež dopad na agresorov je humánnejší, pretože má len eliminačný (zastavovací) alebo zraňujúci účinok.
Počas výcviku sa vojenskí policajti z Českej a Slovenskej republiky stretli so širokou škálou a variabilitou použitia a disponovania neletálnych prostriedkov. Tieto možnosti si však vyžadujú aj rôzne metódy a formy aplikácie. Inštruktori kládli veľký dôraz na správne a efektívne použitie jednotlivých prostriedkov alebo aplikačných techník.


Výcvik v použití neletálnych zbraní a prostriedkovVýcvik v použití neletálnych zbraní a prostriedkovVýcvik v použití neletálnych zbraní a prostriedkovVýcvik v použití neletálnych zbraní a prostriedkov

Autor: VP - Dátum: 18.06.2015
Čítanosť: 9906
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share