Preskocit navigáciu

Štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBn) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBn spolu s právnymi poradcami


Na základe spracovaného plánu aktivít v rámci projektu NATO mnohonárodného práporu Vojenskej polície (ďalej len NATO MNMPBn) sa v termíne od 23.2. do 27.2.2015 v priestoroch poľskej vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki uskutočnilo spoločné štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO mnohonárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBn) a plánovacia konferencia hlavných príslušníkov NATO MNMPBn spolu s právnymi poradcami z každej participujúcej krajiny.

Hlavným cieľom tohto štábneho cvičenia nácviku, bolo zladenie činnosti všetkých kľúčových, ale aj štábnych funkcií k pripravovanému spoločnému medzinárodnému cvičeniu pod názvom COMPACT EAGLE- 15. Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBn sa uskutoční v Poľsku v priestoroch simulačného centra poľskej armády a vo výcvikových priestoroch poľskej vojenskej polície v novembri 2015, kde súčasťou tohto cvičenia bude vykonanie aj certifikácie príslušníkov štábu mnohonárodného práporu. Tomuto spoločnému cvičeniu v súlade so schváleným plánom aktivít na rok 2015 bude predchádzať spoločné štábne cvičenie príslušníkov štábu NATO MNMPBn vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť v poslednom aprílovom týždni tohto roku a spoločné štábne cvičenie za podpory simulačných technológií (CAX) v simulačnom priestore výcvikového centra armády Českej republiky v Brne v septembri 2015. Taktiež vybraní príslušníci mnohonárodného práporu budú participovať na medzinárodnom logistickom cvičení pod názvom CAPABLE LOGISTICIAN -15 vo vojenskom výcvikovom priestore armády Maďarska v Bakony v júni 2015.Cieľom tohto spoločného štábneho cvičenia príslušníkov štábu bolo zosúladenie a aktualizácia jednotlivých SOP, podľa ktorých sa riadia jednotlivé činnosti NATO MNMPBn. Príprava a kontrola celkovej dokumentácie práporu pred vykonaním certifikácie v novembri tohto roku.

Cieľom plánovacej konferencie príslušníkov hlavného riadiaceho tímu bolo zosúladenie jednotlivých termínov spoločných prípravných cvičení v roku 2015, príprava vytvorenia databáze cvičiacej jednotky k pripravovanému štábnemu cvičeniu za pomoci simulačných technológií (CAX) v Brne a medzinárodnému cvičeniu COMPACT EAGLE-15, spracovanie cvičiacich cieľov ku cvičeniu COMPACT EAGLE-15. Zabezpečenie spojenia a kompletné logistické zabezpečenie počas cvičení CAPABLE LOGISTICIAN-15 a COMPACT EAGLE-15.Príslušníci CREVAL skupiny sa zamerali na aktualizáciu všetkých kontrolných listov, podľa ktorých bude vykonaná certifikácia štábu práporu v novembri 2015, pri aktualizácií pracovnej dokumentácie veliteľa práporu boli nápomocný a vystupovali v roli poradcov. Vzišla otázka stanoviť odborníkov hodnotenia chemickej a zdravotníckej oblasti.

Skupina právnikov sa počas konferencie zaoberala dole uvedenými otázkami:

- Posúdenie prílohy D k Implementačnej dohode v súlade s pripomienkami zástupcov účastníkov,

- ustanovenia ohľadne „combat readiness“ boli upravené tak, aby boli aplikovateľné pre všetky kategórie „combat readiness“,

- aktualizácia ustanovenia ohľadne procesu aktivácie NATO MNMPBAT pre operácie pod vedením NATO aj nie pod vedením NATO tak, aby boli v súlade s aktuálnymi doktrínami a praxou,

- doplnenie nových ustanovení ohľadne procesu aktivácie pre operácie pod vedením EÚ,

- doplnenie nových ustanovení ohľadne „pre-deployment preparation“ – boli vytvorené ustanovenia ohľadne Multinational Task Team a jeho úlohy v tejto aktivite,

- aktualizácia ustanovení ohľadne rozmiestnenia v AOO v súlade s aktuálnymi doktrínami a praxou,

- SR navrhla doplniť ustanovenia ohľadne žiadosti o participáciu v operácii (nie NATO a nie EÚ vedené operácie) – aby táto komunikácia prebiehala na úrovni ministrov obrán,

- SR navrhla vytvoriť nové ustanovenie v prílohe A k Implementačnej dohode ohľadom odovzdania informácií a dokumentácie aktuálnemu a novo zvoleného predsedu riadiacej a kontrolnej skupiny ( CCG Chairman).Autor: VP - Dátum: 02.03.2015
Čítanosť: 8211
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share