Preskocit navigáciu

Slovák vo velení MNMPBAT


Slovák vo velení MNMPBAT

V dňoch 16.-26. novembra 2015 sa v Poľsku, v priestoroch Centra simulačných technológií Národnej Akadémie Obrany vo Varšave uskutočnilo medzinárodné kombinované cvičenie na taktickej úrovni. Hlavným cieľom cvičenia bolo precvičiť jednotlivé nominované jednotky v procese plánovania a vykonania bojových operácií aliancie NATO a pripraviť veliteľstvo MNC NE na certifikáciu a cvičenie LOYAL LANCE 16, ktoré sa bude konať v roku 2016.
Medzinárodná jednotka vojenskej polície bola dislokovaná v priestoroch výcvikového strediska Vojenskej polície v Miňsk Mazowiecki. Organizátorom cvičenia bol Mnohonárodný zbor Severo-Východ (MNC NE) Štetín. Poľsko vystupovalo v pozícii hostiteľskej krajiny a zároveň bolo aj jedným z účastníkov cvičenia z celkového počtu 1700 cvičiacich.
Na cvičení participovali dve mechanizované divízie z Poľska a Nemecka, 7 mechanizovaných brigád z Maďarska, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Estónska a v neposlednej rade 2 prápory a to prápor zo Slovinska spolu so spomínaným mnohonárodným práporom Vojenskej polície.

Tento rok MNMPBAT-u velil Slovák mjr. Jozef ŠOLTÝS. Je to kľúčová rotačná pozícia v mnohonárodnom prápore, ktorá sa každým rokom mení. Zástupcom v prápore bol chorvátsky kolega major Franjo BARUNČIČ a náčelníkom štábu Poliak major Marcin CZUPRINSKI.

Jednou z kľúčových funkcii počas cvičenia boli styční dôstojníci za každú cvičiacu jednotku. Ich hlavnou úlohou bola správna koordinácia činnosti a správne prenikanie dôležitých informácií medzi veliteľstvom a podriadenými jednotkami. Styčný dôstojník za mnohonárodný prápor Vojenskej polície bol príslušník slovenskej Vojenskej polície kpt. Jozef BOLEČEK.

Mnohonárodný prápor Vojenskej polície ako Secondary Training Audience (STA) plnil požadované špecifické taktické úlohy, v súlade s vydávanými čiastkovými rozkazmi z nadriadeného stupňa, s cieľom demonštrovať svoju pripravenosť, ako súčasť väčšieho zoskupenia síl pod velením NATO. Vytvoriť podmienky, ktoré umožnia veliteľstvu práporu a podriadeným jednotkám plniť operačné úlohy v reálnych náročných podmienkach, zodpovedajúcich súčasným poznatkom z prebiehajúcich operácií, ako aj meniacemu sa doktrinálnemu prostrediu v súlade s NATO doktrínou ATP 3.7.2. – Usmernenia a postupy NATO pre Vojenskú políciu.


Slovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBATSlovák vo velení MNMPBAT

Autor: Vojenská polícia , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 01.12.2015
Čítanosť: 11224
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share