Preskocit navigáciu

XII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SR


XII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SR
Oddelenie kynológie - Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek zorganizovalo vo svojom objekte v termíne 5.-9.9.2016 súťaž o najlepšieho psovoda a služobného psa - XII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
            Preteku sa zúčastnilo 14 pretekárov (1 profesionálny vojak, 10 zamestnancov útvarov Ozbrojených síl SR a 3 príslušníci Vojenskej polície), ktorí boli rozdelený do dvoch kategórii – všestranných psov a psov na špeciálne využitie. Spoločnými súťažnými disciplínami pre obe kategórie boli poslušnosť a vševojsková disciplína. Všestranné psy súťažili ďalej v cvikoch obrany a psy na špeciálne využitie v špeciálnych prácach. Novinkou bolo vyhlásenie súťaže družstiev, ktorá rozhodla o tom, ktorý z útvarov ozbrojených síl si odniesol putovný pohár. 
 
            V dopoludňajších hodinách prvého dňa, po príchode psovodov a služobných psov, sa plnili povinné činnosti potrebné pred zahájením samotného pretekania - ubytovanie psovodov a ustajnenie psov, vstupná veterinárna prehliadka, poučenie pretekárov o bezpečnosti a ochrane zdravia, oboznámenie so zabezpečením a organizáciou celého preteku. Zúčastnení pretekári si tesne pred obedom losovali štartové čísla, ktoré určili poradie súťažiacich počas všetkých disciplín. O 13:00 hod pplk. Ing. Marián TURANSKÝ, riaditeľ odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek, slávnostne otvoril pretek príhovorom, v ktorom okrem iného vyjadril podporu a zaželal všetkým zúčastnením veľa šťastia pri plnení úloh nasledujúcich súťažných dní.   Popoludní začali majstrovstvá prvým zamestnaním - pre všestranných psov a ich psovodov bol pripravený prepad psovoda s následnou bezpečnostnou prehliadkou a eskortou páchateľa a pre psov so špeciálnym využitím a ich psovodov vyhľadávanie vzoriek v automobilovej technike.
 
            Druhý súťažný deň začal pre kategóriu všestranných psov cvikom stretnutia dvojice psovod - pes s páchateľom (pes s nasadeným náhubkom), kde sa okrem samotného zákroku psa posudzovalo aj jeho načasovanie zo strany psovoda tak, aby vykonali služobný zákrok v medziach zákonnosti. Druhou disciplínou bolo zadržanie páchateľa v budove. Pre súťažiacich sme pripravili prechod z denného svetla do tmavej chodby s prekonávaním prekážky z matracov a kobercov. Kategória psov so špeciálnym využitím plnila úlohy vyhľadania a označenia vzoriek v budove.
Poobede čakali na súťažné dvojice cviky poslušnosti - privolanie psa, ovládateľnosť na vôdzke, polohy psa pri nohe psovoda, odloženia psa za pochodu do polohy ľahni, prekonanie troch prekážok, prenášanie psa na vzdialenosť 5 metrov a dlhodobé odloženie psa. Samozrejmosťou u služobných psov je posúdenie reakcie na streľbu. V tomto ročníku sme sa rozhodli pre zvuk samopalu. Po krátkom oddychu sa pokračovalo v programe súťaže avizáciou (tiché označenie ukrytého páchateľa vo vzdialenosti do 5 metrov od smeru postupu hliadky) a vyhľadaním s označením vzoriek vo voľnom priestranstve. Po zotmení bol ukončený druhý súťažný deň hladkým zadržaním páchateľa pri osvetlení výstražným zariadením vojenského automobilu.
 
            Tretí deň začal posúdením výkonnosti služobných psov na kolíku, najprv s nasadeným náhubkom (figurant oblečený v civilnom odeve) a následne bez náhubku (spojené s hryzením). Ďalšou disciplínou, ktorá preverila pripravenosť psovodov a ich služobných psov na služobný výkon, bola blokácia páchateľa s nasadeným náhubkom na vzdialenosť 10 metrov. Psy na špeciálne využitie boli posúdení  z posledného z vyhľadávaní a označenia látok, tentoraz v batožine. Poobedie bolo vyplnené prieskumom terénu a označením ukrytého páchateľa v zalesnenom teréne.  
 
            Posledný, teda štvrtý súťažný deň bola na programe vševojsková disciplína. Zahŕňala  beh so psom na 1000 metrov, streľbu zo vzduchovky na terč s kruhmi, hádzanie granátov a prekonávanie prekážok spolu so psom. Oproti minulému ročníku čakala pretekárov vopred avizovaná zmena. Kategóriu všestranných psov „zdržalo“ počas behu na trati aj prekvapenie v podobe prepadu psovoda a psa s použitím vedra plného vody, kde sa posudzovanie zameralo na reakciu psa, razanciu a plnosť záhryzu. Kategória psov so špeciálnym využitím bola síce o prepad z pochopiteľných dôvodov ukrátená, na základe kolektívneho rozhodnutia zvyšných pretekárov bolo však zostávajúce osvieženie vodou príjemným spestrením počas behu.  Táto tradičná disciplína opäť potvrdila, že pretek nie je postavený na jednotlivcovi, ale na dvojici psovod - služobný pes a každý z tejto dvojice musí odovzdať zo seba maximum. Celý pretek bol ukončený po športovej stránke odolnosťou psa na 80 m, ktorá predstavuje nielen pre zúčastnených pretekárov, ale aj pre ich štvornohých parťákov čerešničku na torte.
 
            V konečnom hodnotení sa najlepším psovodom a služobným psom pre rok 2016 stal a minuloročný titul tak obhájil so ziskom 419 bodov (z maximálneho počtu 450) príslušník VÚ 4977 Sliač, kynológ útvaru zam. Karol LETENAY so služobným psom BOSS (nemecký ovčiak), ktorý zároveň získal ocenenie za najlepšiu vševojskovú disciplínu a najlepšiu obranu.
Druhé miesto obsadila so ziskom 384 bodov príslušníčka VÚ 5728 Trenčín, kynológ útvaru zam. Zuzana JÁNOŠÍKOVÁ so služobným psom TIMO (kríženec), ktorý zároveň získali ocenenie za najlepšiu poslušnosť.
Tretie miesto vybojoval so ziskom 381 bodov príslušník VÚ 5728 Poprad, strážny-psovod Peter TÖKÖLY so služobným psom ROCKY (nemecký ovčiak).
 
V kategórii psov na špeciálne využitie obsadil 1.miesto príslušník OPV Prešov rtm. Peter MACKO so služobným psom na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok a prípravkov AGBAR (nemecký ovčiak), 2.miesto obsadil príslušník OPV Prešov rtn. Miloš ŠOLTIS so služobným psom na vyhľadávanie výbušnín a prekurzorov  JONY (nemecký ovčiak) a s tou istou špecializáciou obsadil 3.miesto príslušník OPV Bratislava rtm. Marek BAČA so služobným psom KASO (nemecký ovčiak).  
Pri menoslove víťazov a ocenení nemôžeme nespomenúť aj ostatných účastníkov majstrovstiev, ktorí sa zúčastnili, s odvahou, profesionalitou a vysokým nasadením predvedenými výkonmi vzorne reprezentovali svoje útvary: z. Jaroslav REPA a belgický ovčiak TYSON, z. Juraj JÁNOŠÍK a nemecký ovčiak ASTOR, z. Roman GORELKA a nemecký ovčiak CÉZAR (všetci príslušníci VÚ 5728 Trenčín), z. Pavel PETRUŠKA a nemecký ovčiak DANTE (VÚ 5728 Poprad), z. Pavol KOVÁČ a nemecký ovčiak BONY (VÚ 5728 Nováky), z. Boris HRONEC a belgický ovčiak KASPER (VÚ 4977 Sliač), z. Radovan GAJDOŠ a nemecký ovčiak LUCKY a čat. Peter ONDREJÍČEK a nemecký ovčiak MAX (obaja VÚ 6335 Prešov). 
 
Novovytvorenú kategóriu družstiev vyhrali a putovný pohár na najbližší rok získali príslušníci VÚ 4977 Sliač z. Karol LETENAY so služobným psom BOSSom a z. Boris HRONEC so služobným psom KASPERom.  
 
            Vďaka rovnako patrí príslušníkom Vojenskej polície nrtm. Ondrejovi BIHARIMU, nrtm. Bc. Martinovi KMEŤOVI, rtm. Máriovi GÁLOVI, rtm. Dušanovi KRUPOVI, rtn. Ivane PELLEGRINI a zam. Eve KLIMENTOVEJ, ktorí skvelým profesionálnym prístupom a odbornou kvalitou veľkou mierou prispeli k bezproblémovému a úspešnému priebehu majstrovstiev. Ďalej kpt. MVDr. Jurajovi SLÍZOVI z Úradu hlavného lekára Ružomberok nielen za výborný guláš, ale aj za veterinárnu starostlivosť počas celého týždňa a zástupcom firmy Ani-pet s.r.o. za pochopenie, ústretovosť a štedrosť pri zabezpečení cien. 
            Náročný týždeň preveril pripravenosť zúčastnených dvojíc po fyzickej i psychickej stránke, ukázal priestor na ďalšie zlepšenie a odborný rast. Opäť sa potvrdila skutočnosť, že súťaž o najlepšieho psovoda a služobného psa je neoddeliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou prípravy na služobný výkon. Už dnes sú pripravené ďalšie inovácie a zmeny a budúci ročník bude opäť ťažší, ale aj atraktívnejší.        

XII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SRXII. Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov MO SR

Autor: Vojenská polícia - Dátum: 19.09.2016
Čítanosť: 11498
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share