Preskocit navigáciu

Vstupný odborný kurz


Vstupný odborný kurz

Dňa 6. septembra 2017 bol v Odbore výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek zahájený Vstupný odborný kurz príslušníkov Vojenskej polície.

Odborný kurz je akousi vstupnou bránou prípravy a výcviku novoprijatých príslušníkov VP na plnenie ich úloh. Cieľom kurzu je pripraviť frekventantov po teoretickej a hlavne praktickej stránke v oblasti služobných zákrokov, dopravnej, poriadkovej, vodičskej, psychologickej, zdravotnej a streleckej prípravy. Dôležitou tézou kurzu je aj oboznámenie so zákonmi, smernicami, metodickými pokynmi a ostatnou dokumentáciou potrebnou pre výkon a činnosť vojenského policajta.

Na zamestnaní v oblasti policajnej komunikácie sa dňa 20. septembra 2017 zúčastnil aj riaditeľ Vojenskej polície plk. PhDr. Michal MIGÁT, ktorý sa následne s frekventantami pozhováral o ich vnímaní kurzu, požiadavkách a potrebách a taktiež im vysvetlil dôležitosť úspešného absolvovania kurzu.

Frekventanti kurzu získané vedomosti a zručnosti potvrdia záverečným preskúšaním v písomnej a ústnej forme v novembri.

Riaditeľ Vojenskej polície si spolu s príslušníkmi odboru výcviku a kynológie a frekventantami kurzu minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého príslušníka vojenskej polície Českej republiky, ktorý zahynul pri tragickej udalosti vo Vyškove.


Vstupný odborný kurzVstupný odborný kurzVstupný odborný kurz

Autor: VP - Dátum: 21.09.2017
Čítanosť: 9516
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share