Preskocit navigáciu

To isté, ale inak.


To isté, ale inak. V priestoroch odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie sa v dňoch 4. až 8. novembra 2019 uskutočnil kurz „Sebaobrana“ so špecializáciou „žena - policajtka“. Metodika, filozofia a samotné možné scenáre pre sebaobranu policajtiek sú postavené na úplne odlišných základoch ako sebaobrana pre mužov. Je to podmienené najmä rozdielmi v stavbe ľudského tela (dĺžka končatín, flexibilita, motorika), ale aj fyzických faktoroch, ako je samotná hmotnosť a aj samotné použitie sily a možnosti eliminovať alebo odradiť prípadného agresora. Taktiež psychické a možné „ofenzívne“ vnímanie útoku z pohľadu obete je rozdielne medzi ženou a mužom. Sebaobrana v oblasti prípravy vojenských policajtov je veľmi dôležitá nielen z pohľadu vlastného sebavedomia vedieť sa ubrániť. Je dôležitá aj v sekundárnom význame a to, že ak vojenský policajt ochráni sám seba, je potom schopný pomôcť aj ostatným. Tohto výcviku sa zúčastnili vojenské policajtky z odboru policajného výkonu Bratislava a odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek. Veľkým prínosom bolo, že kurzu sa zúčastnili aj príslušníčky úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií policajného zboru Ministerstva vnútra. Vzájomná excelentná spolupráca s úradom ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR v oblasti výcviku vytvára efektívnejšie a ľahšie podmienky spoločného policajného výkonu pri dôležitých spoločných podujatiach a zabezpečení významných spoločenských udalosti. Obidve zložky vyjadrili vôľu aj v budúcnosti spolupracovať a zvyšovať tak spoločnú pripravenosť svojich policajtov.

To isté, ale inak. To isté, ale inak. To isté, ale inak.

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 15.11.2019
Čítanosť: 9980
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share