Preskocit navigáciu

Doškoľovací kurz psovodov hliadkových psov Vojenskej polície (DKP-HP/VP)


Doba trvania:
14 týždňov
Platnosť:
2 roky
Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je zdokonaliť „Psovoda II. triedy“ a pripraviť služobného psa na plnenie stanovených služobných úloh vo Vojenskej polícii. Praktickým výcvikom vycvičiť služobného psa v zmysle príslušnej kategórie, zvládnuť taktiku služobného zákroku so služobným psom a zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa.
Počet frekventantov:
max. 10
Podmienky na prijatie:
Účasť na kurze je možná iba spolu so psom primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Podmienkou účasti je kvalifikácia „Psovoda II. triedy“, zdravotné, psychické a fyzické predpoklady vhodné pre prácu psovoda. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa.
Určený pre:
VP

Skočiť na menu


Share