Preskocit navigáciu

Opakovací kurz psovodov hliadkových psov Vojenskej polície (OKP-HP/VP)


Doba trvania:
7 týždňov
Platnosť:
2 roky
Cieľ kurzu:
Obhájiť, prípadne zvýšiť kategóriu u služobného psa, obhájiť kvalifikáciu „Psovoda II. triedy“ u psovoda. OKP-HP/VP je určený pre psovoda a služobného psa Vojenskej polície - absolventov základného, alebo doškoľovacieho kurzu. Zopakovať a zdokonaliť u služobného psa správne podmienené reflexy na dané podnety a situácie vo výkone strážnej a hliadkovej služby. Zdokonaliť psovodovi taktiku služobného zákroku so služobným psom a tým zvýšiť ich pripravenosť na služobný výkon.
Zvýšiť fyzickú a psychickú pripravenosť psovoda a služobného psa.
Počet frekventantov:
max.10
Podmienky na prijatie:
Účasť na kurze je možná iba spolu so služobným psom primeraných povahových vlastností, ktorého výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa.
Určený pre:
VP

Skočiť na menu


Share