Preskocit navigáciu

Opakovací kurz kynológov útvarov (OpK-K)


Doba trvania:
7 týždňov
Platnosť:
4 roky
Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je teoretickou výukou a praktickým výcvikom zdokonaliť psovoda I. triedy v zabezpečení a riadení služobnej kynológie na rôznych stupňoch riadenia a velenia. Účasť so služobným psom nie je podmienkou. Pokiaľ psovod I. triedy nastúpi do odborného kurzu so služobným psom, potom cieľom kurzu je aj praktickým výcvikom služobného psa obhájiť výcvikovú kategóriu v zmysle príslušnej kategórie a zvládnuť taktiku služobného zákroku so služobným psom.
Počet frekventantov:
max. 5
Podmienky na prijatie:
Kvalifikácia „Psovod I. triedy“. Ak psovod I. triedy nastúpi do odborného kurzu spolu so služobným psom, potom musí mať služobný pes primerané povahové vlastnosti, ktorých výcvik je neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšou podmienkou (na úspešné ukončenie odborného kurzu) je úspešné absolvovanie vstupného preskúšania psovoda a služobného psa.
Určený pre:
OSSR, VP

Skočiť na menu


Share