Preskocit navigáciu

Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach


Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach

Rok 2021 je už od prvého dňa odlišný ako roky predchádzajúce. Epidemiologická situácia, ktorá do značnej miery ovplyvňuje chod celej spoločnosti značne zasiahla aj do plnenia úloh Vojenskej polície a z nášho pohľadu hlavne do samotného výcviku.
Jednou z hlavných úloh oddelení všeobecného a špeciálneho výcviku, Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie je realizácia kariérnych kurzov pre príslušníkov Vojenskej polície, ale aj vykonanie odborných kurzov, výcvikov a príprav pre príslušníkov Ozbrojených síl SR. Z dôvodu, aby sme čo najviac eliminovali vznik prípadných ochorení Covid-19, bolo potrebné prehodnotiť spôsob prípravy frekventantov. Najprijateľnejšou formou na vykonanie kariérnych kurzov príslušníkov Vojenskej polície sa stalo štúdium a vzdelávanie dištančnou formou. Na zamestnaniach - tam, kde je nutné skĺbiť teoretickú prípravu s praktickou prípravou boli vytvorené tzv. výcvikové bubliny, do ktorých boli včlenení ako frekventanti tak aj inštruktori.
Dnes je samozrejmosťou, že pred vykonaním jednotlivých zamestnaní boli dodržané všetky postupy ochrany zdravia a všetky proti-pandemické opatrenia pre účastníkov kurzov ako aj inštruktorov konzultované v súčinnosti s Vojenským ústavom hygieny a epidemiológie podľa miesta vykonania. S takto zodpovedne pripravenými podmienkami sme so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou realizovali jednotlivé zamestnania.
Od začiatku roka 2021, k dnešnému dňu bolo v prospech príslušníkov VP a OS SR vykonaných celkovo 22 kurzov-výcvikov. Z uvedeného počtu bolo dištančnou formou vzdelávania vykonaných 9 kariérnych kurzov a 13 kurzov-výcvikov bolo vykonaných prezenčnou formou vzdelávania v priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek.


Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach Realizujeme kurzy a výcvik v epidemiologických podmienkach

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 24.03.2021
Čítanosť: 8179
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share