Preskocit navigáciu

Dohoda o vzájomnej spolupráci


Dohoda o vzájomnej spolupráci

V súlade s úlohou 14.9. písm. b) Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR na roky 2020-2024 a v súlade s plnením úloh Vojenskej polície v zmysle zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, vo štvrtok 2. septembra 2021 v priestoroch Vojenskej polície podpísali:
− riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Valentín CEBO
− a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR RNDr. Dušan KARASKA
dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Vojenskou políciou a Štátnou ochranou prírody SR. Cieľom dohody je zefektívnenie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti boja proti environmentálnej kriminalite, predchádzanie a zamedzovanie páchania environmentálnej protiprávnej činnosti, príprava a realizácia súčinnostných preventívno-bezpečnostných akcií, odhaľovanie a dokumentovanie environmentálnej protiprávnej činnosti, odborná spolupráca, vzdelávanie a vzájomná informovanosť v danej oblasti.

Vzájomná spolupráca bude zameraná predovšetkým na predchádzanie a zamedzovanie páchania environmentálnej trestnej činnosti a odbornú spoluprácu v danej oblasti.


Dohoda o vzájomnej spolupráciDohoda o vzájomnej spolupráci

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 02.09.2021
Čítanosť: 8615
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share