Preskocit navigáciu

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a základné dokumenty


 

Názov Popis Stiahnuť
Štatút RV PK [pdf] Š t a t ú t
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Štatút RV PK [pdf] (288.88 kB)
Ciele a úlohy prevencie kriminality [pdf] Ciele a hlavné úlohy prevencie kriminality Ciele a úlohy prevencie kriminality [pdf] (234.71 kB)
Stratégia PK a inej protispoločenskej činnosti v SR 2016-2020 [pdf] Stratégia PK a inej protispoločenskej činnosti v SR 2016-2020 Stratégia PK a inej protispoločenskej činnosti v SR 2016-2020 [pdf] (366.34 kB)
Stratégia prevencie - MINV [pdf] Návrh
Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015
Stratégia prevencie - MINV [pdf] (374.77 kB)
Strategia PK a inej protispolocenskej cinnosti [pdf] Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015
Strategia PK a inej protispolocenskej cinnosti [pdf] (725.81 kB)
Zákon o prevencii kriminality [pdf] Zákon o prevencii kriminality - 583/2008 Z. z. znenie 01.12.2019 Zákon o prevencii kriminality [pdf] (717.16 kB)
uznesenie-rvpk-c-2-8-2014 [pdf] Uznesenie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č.2 z 10.októbra 2014 k návrhu Plánu úloh Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na rok 2014 uznesenie-rvpk-c-2-8-2014 [pdf] (309.25 kB)
Rokovací poriadok MEKO pre boj so zločinnosťou [pdf] R O K O V A C Í P O R I A D O K medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou Rokovací poriadok MEKO pre boj so zločinnosťou [pdf] (215.65 kB)
Štatút MEKo pre boj so zločinnosťou [pdf] Š T A T Ú T medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou Štatút MEKo pre boj so zločinnosťou [pdf] (235.6 kB)

Skočiť na menu


Share